RESULTS 2018

Half Marathon – Men – Above 45

Rank Athlete Bib Time
1 Ashok Madhavrao Amane 1120 01:30:45
2 Uday Vasantrao Mahajan 4071 01:33:08
3 Avinash Mane 4072 01:43:31
4 Venugopal Pendyala 1197 01:51:13
5 Sachin Sadekar 1052 01:54:01

Half Marathon – Men – Above 16

Rank Athlete Bib Time
1 Sachin Bajirao Patil 1192 01:07:46
2 Anantha TN 1193 01:08:50
3 Rajkumar Chaudhary 1139 01:13:50
4 Ashish Pande 1188 01:36:02
5 Vipul Haresh Patel 1091 01:38:47

Half Marathon – Women – Above 45

Rank Athlete Bib Time
1 Leelamma Alphonso 1507 01:50:36
2 Jui Dongre 1510 02:03:13

Half Marathon – Women – Above 16

Rank Athlete Bib Time
1 Nayan balasaheb kirdak 1519 01:34:55
2 Vinaya Prakash Malusare 1517 01:38:06
3 Kavitha Reddy 1518 01:42:50
4 Nutan Desai 1515 01:59:46
5 Kirti Poal 1514 02:22:44

10K Run – Men – Above 45

Rank Athlete Bib Time
1 Ravi Kalsi 2041 00:42:14
2 Ravi 2222 00:46:44
3 Mahendra Bajare 2177 00:48:27
4 Agatrao Tukaram Kolekar 4018 00:49:32
5 Manoj Bulani 4998 00:52:48

10K Run – Men – Above 16

Rank Athlete Bib Time
1 Swapnil Sawant 4049 00:33:06
2 Girish Wagh 4079 00:33:09
3 Rahul Deshmukh 2214 00:33:40
4 Suni Kumar 4078 00:34:36
5 Satish Vilas Jadhav 2130 00:35:48

10K Run – Women – Above 45

Rank Athlete Bib Time
1 Usha Patil 2546 01:15:10
2 Dr Anita Dang 2522 01:15:11
3 Vidhula Sathe 2547 01:17:59
4 Indu Kannan 2553 01:31:46
5 Dr Anuradha Gupta 2526 01:44:22

10K Run – Women – Above 16

Rank Athlete Bib Time
1 Priyanka Chavarkar 2502 00:40:01
2 Shital Bhagat 4059 00:40:01
3 Kavita Bhoir 4065 00:45:11
4 Swati Aggarwal 2519 00:54:50
5 Upma Choudhary 2511 00:55:10

5K Run Male

Rank Athlete Bib Time
1 Shander Singh 4947 00:16:03
2 Ravindra Aana Gore 4963 00:16:06
3 Sanjay Kambad 5054 00:16:27
4 Sagar Mhaskar 5049 00:16:46
5 Amol Chaskar 4950 00:16:51

5K Run Female

Rank Athlete Bib Time
1 Vrushali Harichandra Uttekar 4974 00:21:04
2 Samiksha Prashant Khare 3561 00:22:30
3 Kusuma Mavaskar 3542 00:22:43
4 Pooja Dhurve 3544 00:25:25
5 Rimay Darsimba 3541 00:27:59

Corporate 5K Run

Rank Company
1 Gulmohar
2 Sandvik
3 Tata Motors
4 Enpro
5 Tata